Report (polish)

W dniach 7.06 – 12.06.2015 w naszej szkole odbyła się 17. edycja ekologicznego projektu Junior Eco-Expert Project. Temat tegorocznego projektu brzmiał: „Śląsk Cieszyński wczoraj i dziś – zrównoważony rozwój.”

W projekcie wzięła udział młodzież i nauczyciele ze szkół partnerskich z Yspertal w Austrii, Tokaju na Węgrzech, Veseli na Luznici w Czechach, Martina na Słowacji i z Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego. W projekcie uczestniczyło 90 uczniów i 18 nauczycieli.

W dniach od 8. – 11.06 młodzież uczestniczyła w warsztatach, które odbyły się w pięciu międzynarodowych grupach.

Uczniowie zajmowali się następującymi tematami:

I Grupa: Zrównoważony rozwój rolnictwa na terenach górskich.

Grupa zajmowała się problemami rolnictwa na terenie górskim.

Uczniowie zwiedzali muzeum w Wiśle, w którym poznali metody wypasu owiec oraz problemy rolnictwa na terenach górskich na przestrzeni wieków. Wzięli również udział w warsztatach z przeróbki wełny. Uczniowie odwiedzili również “Chatę Kawuloka” w Istebnej.

II Grupa: Zrównoważony rozwój wydobycia żelaza, oraz jego przeróbki na terenie Śląska Cieszyńskiego i Czech.

Uczniowie zwiedzili Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa w Ustroniu, gdzie dowiedzieli się, jak wyglądało wydobycie żelaza na terenie Śląska Cieszyńskiego. Następnie zwiedzili hutę żelaza i stali w Trzyńcu, gdzie zapoznali się z procesem przeróbki żelaza oraz środkami podejmowanymi przez firmę w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń.

Odwiedzili również stację monitoringu czystości powietrza w Cieszynie, aby dowiedzieć się, jakie jest rzeczywiste oddziaływanie huty trzynieckiej na stan powietrza na Śląsku Cieszyńskim.

III Grupa: Zrównoważony rozwój wydobycia i przeróbki surowców skalnych.

Uczniowie zwiedzili kamieniołom wapienia cieszyńskiego „Leszna Górna”. Poznali metody wydobycia surowca na przestrzeni dziejów oraz wpływ funkcjonowania kamieniołomu na środowisko naturalne. Następnie zwiedzili sztuczny zbiornik wodny “Ton” w Goleszowie, gdzie zapoznali się z historią tego miejsca oraz poznali strukturę i właściwości unikatowego bitumicznego łupka cieszyńskiego. Odwiedzili również Izbę pamięci podobozu Auschwitz w Goleszowie.

Podczas zwiedzania zabytków architektury w Cieszynie zaznajomili się z wykorzystaniem wapienia cieszyńskiego jako surowca artystycznego i materiału stosowanego w budownictwie.

IV Grupa: Zrównoważony rozwój wydobycia i wykorzystania wody solankowej.

Uczniowie zwiedzili pijalnię wód oraz mieli możliwość pływania w basenie solankowym w Ustroniu. Zapoznali się z metodami wydobycia solanki i jej recyklingu do pierwotnych złóż. Odwiedzili również tężnię solankową w Dębowcu. W Gminnym Ośrodku Kultury w Dębowcu wysłuchali dwóch prelekcji na temat wpływu kopalni solankowej i powstania tężni na rozwój gminy oraz historii wydobycia solanki i jej walorów zdrowotnych.

V Grupa: Zrównoważony rozwój wydobycia węgla kamiennego oraz rozwój alternatywnych źródeł energii.

Uczniowie wzięli udział w warsztatach dotyczących wykorzystania alternatywnej energii słonecznej, przeprowadzonych w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie. Zwiedzili również kopalnię węgla kamiennego Quido z Zabrzu, gdzie poznali metody wydobycia tego surowca oraz wpływ kopalni na środowisko przyrodnicze.

W dniu 11 czerwca b.r. odbyła się konferencja podsumowująca 17. edycję Junior Eco-Expert Project. Przybyły na nią delegacje ze szkół i miast partnerskich – dyrektorzy, nauczyciele oraz przedstawiciele władz lokalnych.

Podczas konferencji każda z pięciu grup młodzieży przedstawiła w formie multimedialnej prezentacji tematykę, którą zajmowała się podczas warsztatów, oraz opracowane przez siebie wnioski.

Następnie każda ze szkół biorących udział w projekcie wystąpiła również z programem artystycznym przybliżającym zebranym kulturę swojego kraju.

Podczas projektu młodzież miała możliwość zapoznać się z wybranymi aspektami zrównoważonego rozwoju na terenie Śląska Cieszyńskiego, ale również poznawać kulturę, tradycje i język swoich rówieśników ze szkół partnerskich.

Ważnym aspektem Junior Eco-Expert Project jest podnoszenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim. W nim prowadzone były warsztaty, również prezentacje były przygotowane i przedstawione w języku angielskim.

Zrealizowanie wyżej opisanych działań było możliwe wyłącznie dzięki wielu życzliwym ludziom, którzy wsparli finansowo nasze przedsięwzięcie:
Starosta Cieszyński Jan Król
Burmistrz Cieszyna Ryszard Macura

Urząd Marszałkowski w Katowicach

Wójt Gminy Chybie Janusz Żydek

Burmistrz Strumienia Anna Grygierek

Burmistrz Miasta Wisła Tomasz Bujok

Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Danuta Kożusznik

Energetyka Cieszyńska (umowa sponsoringu)

Bank Spółdzielczy w Cieszynie

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” Spółka Akcyjna

Infologic s.c. Adam Olszar, Jadwiga Olszar Cieszyn

Ecoplast – Produkt S.C. Cieszyn

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Avicold Sp. Jawna Rychlik, Rucka

Prezes Solanki z Zabłocia Bogusław Goik

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Goleszowie

Jerzy Szarzec Prezes Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego w Goleszowie

Jan Kłoda

Nadleśnictwo Ustroń

Za okazane zrozumienie i pomoc bardzo dziękujemy.
Bez Państwa pomocy zorganizowanie i zrealizowanie 17. Junior Eco-Expert Project byłoby niemożliwe.